Παραιτήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ ως αντίδραση στην κατάργηση του ιδρύματος (ανανεωμένο)

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2013 14:46

Παραιτήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ ως αντίδραση στην κατάργηση του ιδρύματος (ανανεωμένο)

Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως παραιτήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ως αντίδραση στην κατάργηση του Ιδρύματος. Πιο αναλυτικά με ανακοίνωση που εξεδώθη τονίζεται ότι: Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων συνήλθε σήμερα 1/2/2013 σε έκτακτη συνεδρίαση για να εξετάσει τις προτάσειςτου Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά». Μετά από λεπτομερή μελέτη των προτάσεων που αφορούν στο Ίδρυμά μας διαπιστώνει ότι οι προτάσεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με το σχέδιο που είχεαποδεχθεί η Δ.Ε. μετά τη διαβούλευσή μας με το Υπουργείο Παιδείας στις 27/12/2012, από το οποίο ουδέποτε υπήρξε διαφορετική τοποθέτηση μέχρισήμερα.

Το ανωτέρω σχέδιο περιελάμβανε συγχωνεύσεις ομοειδών Τμημάτων του Ιδρύματός μας σε μια προοπτική συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το σχέδιο αυτό πληρούσε βασικά επιστημονικά κριτήρια βιωσιμότητας και διοικητικής ενίσχυσης των ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς τα οκτώ Τμήματά μας συνενώνονταν σε τέσσερα με ανάλογες κατευθύνσεις των παλαιών Τμημάτων και ταυτόχρονα δεν προκαλούσε σοβαρές κοινωνικές αναταράξεις.

Το σημερινό σχέδιο προτάσεων φαίνεται να μην υπακούει σε επιστημονικά κριτήρια και ταυτόχρονα προκαλεί μεγάλες αναστατώσεις στους φοιτητές και τις
τοπικές κοινωνίες, καθώς καταργεί το Τεχνολογικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων το οποίο βρισκόταν σε αναπτυξιακή πορεία και έτσι αποστερεί από την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων τον δεύτερο πόλο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Πολιτισμού με διασπορά σε όλα τα μεγάλα νησιά του Ιονίου.

Κατόπιν αυτών η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Να θέσει την παραίτησή της στη διάθεση του Υπουργού σε ένδειξη διαμαρτυρίας και ευθιξίας για την απόσταση μεταξύ των προτάσεων της
27ης/12/2012 και αυτών που εξαγγέλθηκαν, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη διαφωνία της με την ουσία των προτάσεων αυτών.

2. Να δώσει στη δημοσιότητα τις προτάσεις της 27ης/12/2012 για το Ίδρυμά μας, τις οποίες απεδέχθη ομόφωνα η Δ.Ε. και στη συνέχεια απέστειλε στο

Υπουργείο Παιδείας στις 10/1/2012, από το οποίο ουδέποτε έλαβε κάποια διαφορετική απάντηση.

Η Διοικούσα Επιτροπή

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01.

Στην Αθήνα σήμερα 09/01/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε, συνήλθε η 01η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, Καθηγητή Ν. Μαραβέγια.

Επί εννέα μελών παρευρίσκονται οι κ. κ. Ν. Μαραβέγιας, Σ. Σούλης, Ιωαν. Δραγώνας, Ν. Εσπιαλίδης, Ν. Μαλισιόβας, Ιωαν. Χάλαρης, Ιωαν. Σιανούδης και Ι. Πολίτης. Απουσίαζε η κα Μπ. Τσακαρέστου. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το μόνιμο μέλος ΙΔΑΧ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, κα. Βιργινία Βενάρδου που ορίσθηκε με την υπ΄ αριθ. Φ1 2203/15/09/2010 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση της Δ.Ε. υπό την προεδρία του Καθηγητή Ν. Μαραβέγια για να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα της Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 2ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ:

1 . Αναδιάρθρωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. (ΕΚΤΟΣ Η/Δ)

O Πρόεδρος της ΔΕ, Καθηγητής Ν. Μαραβέγιας υπενθυμίζει στα μέλη της, την ανάγκη αναδιάρθρωσης του Ιδρύματος στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού καθεστώτος για την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση του νόμου 4009/2011 και μεταφέρει τα αποτελέσματα της σχετικής συζήτησης με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθηγητή κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο που έγινε την 27-12-2012. Κατά τη συζήτηση αυτή, αφού αναπτύχθηκαν οι απόψεις και από τις δύο πλευρές κατέληξαν στο ακόλουθο αποτέλεσμα:
Λαμβάνοντας υπόψη τον πολυνησιωτικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, την ποιότητα των σπουδών αλλά και ειδικότερα τις υφιστάμενες υποδομές του, συγχωνεύονται τα οκτώ (8) Τμήματα σε τέσσερα (4) με την ταυτόχρονη δημιουργία κατευθύνσεων κατά τρόπο με τον οποίο να υλοποιείται ορθολογικά η νομοθετική επιταγή του 4009/2011 καθώς και η ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Ειδικότερα, η συγχώνευση των οκτώ (8) Τμημάτων σε τέσσερα (4) Τμήματα, θα γίνει ως εξής:
1) Τμήμα Βιολογικής Παραγωγής.
2) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Μέσων.
3) Τμήμα Προστασίας Φυσικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος.
4) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής.
Τα επιστημονικά αντικείμενα των πιο πάνω Τμημάτων θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχες κατευθύνσεις προκειμένου να ανταποκρίνονται στα υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών για να συνεχισθεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος, κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, καλυφθούν οι βασικές περιφερειακές ανάγκες ώστε κατ΄ επέκταση να εξυπηρετηθεί η προοπτική ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας . Λεπτομερέστερα, το τελικό αποτέλεσμα της σχετικής συζήτησης με τον Υπουργό Παιδείας έχει ως ακολούθως:

1. Τμήμα Βιολογικής Παραγωγής (Κεφαλονιά)

Α) Κατεύθυνση Αγροτικών Προϊόντων

Β) Κατεύθυνση Τροφίμων

2. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Μέσων (Κεφαλλονιά)

Α) Κατεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Β) Κατεύθυνση Οπτικοακουστικών Μέσων

3.Τμήμα Προστασίας Φυσικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Α)Κατεύθυνση Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Β)Κατεύθυνση Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

4.Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής (Λευκάδα)

Α) Κατεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Β) Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων

Περαιτέρω, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού έδωσε εντολή στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προκειμένου να διερευνήσει σε συνεργασία με την Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου την προοπτική σύμπραξης των δύο Ιδρυμάτων.
Η Διοικούσα Επιτροπή αποδέχθηκε ομόφωνα το αποτέλεσμα της συζήτησης και ενέκρινε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ως εξής:

1.Τμήμα Βιολογικής Παραγωγής (Κεφαλονιά)

Α) Κατεύθυνση Αγροτικών Προϊόντων

Β) Κατεύθυνση Τροφίμων

2.Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Μέσων (Κεφαλλονιά)

Α) Κατεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Β) Κατεύθυνση Οπτικοακουστικών Μέσων

3.Τμήμα Προστασίας Φυσικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Α)Κατεύθυνση Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Β)Κατεύθυνση Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

4.Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής (Λευκάδα)

Α) Κατεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Β) Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων

Περαιτέρω, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για την υλοποίηση της εντολής του Υπουργού Παιδείας, Καθηγητή κ. Κων/νου Αρβανιτόπουλου, θα προβεί σε κάθε πρόσφορη ενέργεια ι σε συνεργασία με την πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, για να εξετασθεί η δυνατότητα σύμπραξης των δύο Ιδρυμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Σ. ΣΟΥΛΗΣ

Ι.ΔΡΑΓΩΝΑΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε

Β. ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΕΣΠΙΑΛΙΔΗΣ

Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ

Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ

Ι. ΣΙΑΝΟΥΔΗΣ

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε

Β. ΒΕΝΑΡΔΟΥ


Ετικέτες: