Μητρόπολη Κεφαλληνίας: Συνεχίζεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων το έργο της δωρεάν συντηρήσεως Ιερών εικόνων Ενοριών και Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 14:12

Μητρόπολη Κεφαλληνίας: Συνεχίζεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων το έργο της δωρεάν συντηρήσεως Ιερών εικόνων Ενοριών και Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κεφαλληνίας μέ πρωτοβουλία τοῦ Προϊσταμένου αὐτῆς καί τῆς ὑπευθύνου τοῦ Τμήματος συντήρησης Ἀρχαιοτήτων καί ἒργων Τέχνης τῆς Ἐφορείας, συνεχίζοντας τό ἒργο τῆς δωρεάν συντηρήσεως περίπυστων Ἱερῶν εἰκόνων τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κατόπιν συννενοήσεως μετά τοῦ Προέδρου καί τῶν Μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας Φάρσων καί διά σχετικοῦ Πρωτοκόλλου παραλαβῆς – παράδοσης παρέλαβαν πρός συντήρησιν ‘’Δεσποτικήν’’ Ἱ. Εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐκ τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου, καθώς καί δύο θωράκια μέ εἰκόνες καί πέντε μικρές εἰκόνες θωρακίων ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κηπουραίων, κατόπιν συννενοήσεως μέ τήν Δ. – Δ.

Ἐπιτροπή ἐπίσης διά σχετικοῦ Πρωτοκόλλου παραλαβῆς – παράδοσης πρός συντήρησιν αὐτῶν, εἰς τό ἐργαστήριον τῆς Ἐφορείας.

Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Φάρσων, ἡ Ἱ. Μονή Κηπουραίων καί ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἐκφράζουμε τήν ἱκανοποίησίν μας καί τίς εὐχαριστίες μας πρός τήν συντηρήτρια κ. Ἂννα Ζαφείρα καί τόν Προϊστάμενον τῆς Ἐφορείας κ. Γρηγόριον Γρηγορακάκην διά τό σημαντικό αὐτό ἒργο πρός τήν Τοπικήν μας Ἐκκλησία.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ