Νόμος Κατσέλη: Παράταση στον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων ένταξης

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 13:00

Νόμος Κατσέλη: Παράταση στον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων ένταξης

Eurokinissi

Παράταση έως το τέλος Ιανουαρίου (31.01.21) στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού οφειλών για εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Η ρύθμιση αφορά «κόκκινους» δανειολήπτες που είχαν υποβάλλει αρχική αίτηση μέχρι τις 31.12.2014.

Η «πρώτη σειρά» των δανειοληπτών που είχαν αιτηθεί την ένταξή τους στον ν. Κατσέλη μέχρι και τις 31/12/2014 και πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τώρα την αίτησή τους για να λάβουν νέα δικάσιμο, ώστε να μη χάσουν τα ευεργετήματα του νόμου, αφορά περίπου 20.000 (πρόκειται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2013 και 2014) από το σύνολο των περίπου 40.000 εκκρεμών αιτήσεων.

Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση συνεπειών, με την προτεινόμενη διατάξεις παρατείνεται πέραν της 15ης.1.2021 και για διάστημα 16 ημερών η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του νόμου 3869/2010 και δη των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η.12.2014, ενόψει του ότι η προβλεπόμενη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είχε ως αρχική καταληκτική ημερομηνία την 15η.1.2021.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Πού υποβάλλεται και τι πρέπει να περιλαμβάνει η νέα αίτηση

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου και περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών, έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση, και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση.

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία μπορεί να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης.

γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσής της, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,

δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,

ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών.

στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.

dikaiologitika.gr