Λιμεναρχείο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων (3/12)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2020 16:15

Λιμεναρχείο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων (3/12)

«Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω Δελτίου Πρόγνωσης καιρού».

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το από 03-12-2020/13:00 Δελτίο Πρόγνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για τις ενέργειες τους ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ Γεώργιος

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 04.12.20 001