Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2020

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 22:24

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2020

«Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2020.»

1. Συνεχεία ανωτέρω σχετικής σας γνωρίζουμε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, που έχει καθιερωθεί  να  εορτάζεται  κάθε  χρόνο  το  μήνα  Σεπτέμβριο  από  τον  Διεθνή  Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), θα πραγματοποιηθεί  φέτος την 24η  Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και θα έχει ως θέμα «Βιώσιμη Ναυτιλία για έναν Βιώσιμο Πλανήτη» (Sustainable Shipping for a Sustainable Planet).

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε, στα πλαίσια Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2020, πληροφορίες για τη σημασία του εορτασμού της ημέρας και το έργο του IMO σύμφωνα με το επισυναπτόμενο μεταφρασμένο στην ελληνική μήνυμα του κ. Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ, σχετικά με το θέμα του φετινού Εορτασμού.

O ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ Αντιπλοίαρχος
Λ.Σ Αθανάσιος ΣΙΟΥΤΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2020 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΜΟ 001ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2020 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΜΟ 002ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2020 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΜΟ 003ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2020 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΜΟ 004


Ετικέτες: