Σε λήψη αυξημένων μέτρων προχωρά το Λιμεναρχείο, λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020 20:59

Σε λήψη αυξημένων μέτρων προχωρά το Λιμεναρχείο, λόγω της επιδείνωσης του καιρού

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω επιδείνωσης καιρού ’’.

ΣΧΕΤ: ΩΠ: 041322/08-20 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/ΝΤ

1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το α.α : 15/2020/ 04-08-2020 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ Αθανάσιος ΣΙΟΥΤΗΣ

ΔΕΛΛΙΟΣ ΕΜΥ


Ετικέτες: