Ανακοίνωση Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για Κατάργηση Ειδικής Αγωγής

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012 09:42

Ανακοίνωση Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για Κατάργηση Ειδικής Αγωγής

Στο πρόσφατο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμάτων Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 39, μεταξύ άλλων θεμάτων, περιγράφονται και ρυθμίσεις που αφορούν στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής.

Συγκεκριμένα, η κατάθεση του άρθρου 39 στη Βουλή δίνει τη χαριστική βολή και οδηγεί προς κατάρρευση το υποβαθμισμένο διαχρονικά σύστημα εκπαίδευσης που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία. Ένα σύστημα που αδυνατεί να εντάξει στους κόλπους του τους μαθητές με αναπηρία και πόσο μάλλον τους μαθητές με βαριά αναπηρία. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 και τις σχετικές ρυθμίσεις «προωθείται η περαιτέρω υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής», καθώς «ουσιαστικά προχωρεί η κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, υποβαθμίζεται ο ρόλος των Κέντρων Διάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), ο θεσμός των Τμημάτων Ένταξης, αλλά και ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης, κλπ.». Με άλλα λόγια, γκρεμίζονται τα τελευταία καταφύγια υποστήριξης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία ανοίγοντας την όρεξη στους ιδιώτες και στην εξωσχολική υποστήριξη, καθώς οι δημόσιοι φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, ΣΜΕΑΕ και δήμοι) δε θα είναι σε θέση να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες.

Οι συνεχιζόμενες πολιτικές της λιτότητας και των περικοπών στόχευσαν και στην περαιτέρω υποβάθμιση του έργου που επιτελείται στα Ειδικά Σχολεία καθώς αποδυναμώνεται το εκπαιδευτικό δυναμικό τους με τους «περιοδεύοντες ειδικούς εκπαιδευτικούς». Η κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής πρωτίστως αποτελεί προσβολή στους χρόνιους αγώνες του γονεϊκού και αναπηρικού κινήματος και πισωγύρισμα δεκαετιών, σε εποχές που «κάθε διαφορετικότητα» εξοστρακιζόταν από την κοινωνία.

Με τις διατάξεις του άρθρου 39, το Υπουργείο Παιδείας επιπλέον:

• Υποβαθμίζει το ρόλο των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σχεδιάζοντας μια νέα υποδομή των ΕΔΕΑΥ, τα οποία είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο βάθος της διάγνωσης και της υποστήριξης των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
• Υποβαθμίζει το θεσμό των Τμημάτων Ένταξης αφού και από φέτος ήδη υπάρχουν δάσκαλοι Ε.Α.Ε. που εξυπηρετούν περισσότερα του ενός τμήματα ένταξης.
• Υποβαθμίζει σε σημαντικό βαθμό το θεσμό της Παράλληλης Στήριξης αφού οι δάσκαλοι Ε.Α.Ε. εξυπηρετούν παράλληλα 2-3 μαθητές και σε διαφορετικά σχολεία. Ας επισημανθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις ο δάσκαλος Παράλληλης Στήριξης προέρχεται από τη Γενική Αγωγή δίχως τις απαραίτητες γνώσεις.
• Στην περίπτωση του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κλπ.) η ΕΔΕΑΥ έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συμμετοχή του Ε.Ε.Π. με αποτέλεσμα να απουσιάζουν και αυτοί με τη σειρά τους από τα Ειδικά Σχολεία.

Καλούμε να σταματήσει αυτή η δυσμενέστατη εξέλιξη και να αντιστραφεί προς όφελος της δημόσιας και δωρεάν Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας, προς όφελος του μαθητή με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της οικογένειάς του, προς όφελος της δοκιμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποσύρει άμεσα το ν/σ της υποβάθμισης της δημόσιας δωρεάν Ειδικής Αγωγής και επιτέλους να δρομολογήσει έναν ουσιαστικό διάλογο για τον ευαίσθητο αυτό χώρο, προχωρώντας παράλληλα στην προκήρυξη διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ, να προβούν άμεσα σε κινητοποιήσεις για την ανατροπή της επικείμενης και ολοκληρωτικής διάλυσης της Ειδικής Αγωγής.

Η ενδεχόμενη κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και ο κατακερματισμός των τομέων της σε τμήματα μέσα σε άλλες υπηρεσίες στο νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου, θα αποβεί καταστροφική για τη συνοχή του τόσο ευαίσθητου και ιδιαίτερου τομέα της εκπαίδευσης και θα αποτελέσει την αφετηρία διάλυσής του.

Από το Δ.Σ