Υπόδειγμα Φόρμας Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Αγρότη - Μελισσοκόμου

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020 20:04

Υπόδειγμα Φόρμας Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Αγρότη - Μελισσοκόμου

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ

 

Ο/Η εργαζόμενος/η ________________________________________
του ________________________________________
της εταιρείας/φορέα: Αυτοαπασχολούμενος στην ύπαιθρο
με αριθμό ταυτότητας ________________________________________

είναι απαραίτητο να μετακινείται εντός των ορίων
της περιφέρειας: Νομού Κεφαλληνίας

για λόγους εργασίας που αφορούν στην:

[ x ] ίδια εταιρεία / φορέα [ ]άλλη εταιρεία / φορέα με:

Επωνυμία: _(κενό)_____________________________
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου: _(κενό)_____________________________
Τηλέφωνο υπεύθυνου: _(κενό)_____________________________


Μεταξύ των ωρών: Όλο το 24ωρο

Ώρες φυσικού φωτισμού: Εκτέλεση αγροτικών καλλιεργειών και φροντίδα αγροτικών ζώων – μελισσών.

Νυχτερινές ώρες: Πότισμα – μεταφορά μελισσών.

Η ταυτοπροσωπία του ανωτέρου εργαζομένου/ης θα γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας του/της και του μελισσοκομικού βιβλιαρίου του/της.

 

Υπογραφή

 

φορμα