Πρόγραμμα εορτασμού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κεφαλονιά

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019 09:01

Πρόγραμμα εορτασμού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κεφαλονιά

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 14 & 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – KΡΑΝΗΣ :

Μητροπολιτικός Ἱ. Ναός Ἑσπερινός π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ι. Ναός Ταξιαρχών Αργοστολίου Ἑσπερινός π. Δημήτριος Ἀναγνώστου
Θ. Λειτουργία π. Δημήτριος Ἀναγνώστου
Ι. Ναός Υ.Θ. Σισσιωτίσσης Ἑσπερινός π. Φώτιος Καβαλλιερᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Ἀγκώνος, ὣρα 8:00μ.μ. Ἑσπερινός π. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος
Θ. Λειτουργία π. Ξενοφών Ζαρκάδας
Ἐνορία Δειλινάτων (Λυμπί) Ἑσπερινός π. Σωτήριος Ἀντωνᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Ἐπανοχωρίου Ἑσπερινός π. Ξενοφώντας Ζαρκάδας
Ἐνορία Ρίζας Ἑσπερινός π. Χαράλαμπος Τζάννες
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Σπηλίων Ἑσπερινός π. Χαράλαμπος Χαρῖτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Φαρακλάτων Ἑσπερινός π. Βασίλειος Παυλᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Φάρσων Ἑσπερινός π. Ἠλίας Ἀννιάς
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Φραγκάτων Ἑσπερινός π. Ξενοφών Ζαρκάδας
Θεία Λειτουργία π. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ:

Ἐνορία Δοριζάτων Ἑσπερινός π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Καλλιγάτων Ἑσπερινός π. Γεράσιμος Ἀγγελᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Κεραμειῶν Ἑσπερινός π. Ἀνδρέας Σβορῶνος
Ἐνορία Λακύθρας (Παναγία Ἑσπερινός π. Παναγής Ἀννιᾶς
Μεσσών) Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Μεταξάτων Ἑσπερινός π. Ἰωάννης Μεσολωρᾶς
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Περατάτων Ἑσπερινός π. Νικόλαος Μαραβέγιας
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Σαρλάτων Ἑσπερινός π. Νικόλαος Παγουλᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Σιμωτάτων Ἑσπερινός π. Ἂνθιμος Καλαρύτης
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Σπαρτιῶν Ἑσπερινός π. Φώτιος Καβαλλιερᾶτος
Θ. Λειτουργία π. Kωνσταντῖνος Τζουβέκας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΕΛΕΙΟΥ

Ἐνορία Ἀργινίων Ἑσπερινός π. Δανιήλ Ζωγρᾶφος
Θεία Λειτουργία π. Πέτρος Ἀνδρεᾶτος
Ἐνορία Καπανδριτίου Ἑσπερινός π. Σπυρίδων Τζαμαρίας
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Μαυράτων Ἑσπερινός π. Πέτρος Ἀνδρεᾶτος
Θεία Λειτουργία π. Ἰωάννης Δόσσης
Ἐνορία Μαρκοπούλου Ἑσπερινός. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Ἐνορία Πάστρας Ἑσπερινός π. Φώτιος Γαβριελᾶτος
Θεία Λειτουργία π. Φώτιος Γαβριελᾶτος
Ἐνορία Πόρου Ἑσπερινός π. Νεκτάριος Καβίδας
Θεία Λειτουργία π. Νεκτάριος Καβίδας
Ἐνορία Σκάλας Ἑσπερινός π. Σταύρος Ζαπάντης
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Τζαννάτων Ἑσπερινός π. Γεώργιος Παραμερίτης
Θεία Λειτουργία » »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ:

Ἐνορία Χαυδάτων (14/08) Θεία Λειτουργία π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος

Ι. Ναός Παντοκράτορος Ἑσπερινός π. Χαράλαμπος Μαρκέτος
Θεία Λειτουργία » »
Ι. Ναός Περλιγκάδων Ἑσπερινός π. Ἀθανάσιος Λυκούδης
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Ἁγ. Δημητρίου Ἑσπερινός π. Νικόλαος Σωτήρας

Ἐνορία Ἀθέρος Ἑσπερινός π. Κωνσταντῖνος Τζουβέκας
Θεία Λειτουργία π. Ἀνδρέας Σβορώνος
Ἐνορία Δαμουλιανάτων Ἑσπερινός π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Κοντογεννάδος Ἑσπερινός π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος
Ἐνορία Παρισσάτων Ἑσπερινός π. Ἰωάννης Γεωργᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Χαυδάτων Ἑσπερινός π. Ἰωάννης Φραγκισκᾶτος

Ἐνορία Χαυριάτων Ἑσπερινός π. Γεράσιμος Σφαέλος
Θεία Λειτουργία » »

Ι. Μονή Κορωνάτου Ἱερά Ἀγρυπνία, π. Κύριλλος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΗΣ:

Ἐνορία Διγαλέτου Θεία Λειτουργία π. Δημήτριος Ρασσιᾶς
Ἐνορία Χαλιωτάτων Ἑσπερινός π. Κων/νος Φλαμιᾶτος
Θεία Λειτουργία » »
Ἐνορία Πουλάτων Ἑσπερινός π. Σπυρίδων Φλαμιᾶτος
Θεία Λειτουργία » »

Ἱ. Μονή Ἀγριλίων Ἑσπερινός π. Παῒσιος Παράσχης
Θ. Λειτουργία » »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΥΣΣΟΥ:

Ἐνορία Ἂσσου Θεία Λειτουργία π. Δανιήλ Ζωγράφος
Ἐνορία Καρυάς Ἑσπερινός π. Ἰωάννης Κοψίνης
Θεία Λειτουργία π. Μάξιμος Χριστοδούλου
Ἐνορία Κομητάτων Θεία Λειτουργία π. Ἰωάννης Φραγκισκᾶτος
Ἐνορία Χαλικερή Θεία Λειτουργία π. Φώτιος Θ. Γαβριελᾶτος
Ἐνορία Βασιλικάδων Θεία Λειτουργία π. Κυπριανός Βουτσινᾶς
Ἐνορία Πατρικάτων Θεία Λειτουργία π. Νεκτάριος Σκλαβούνος

Ἐνορία Βαρύ Ἑσπερινός π. Γεράσιμος Ἀντύπας
Θεία Λειτουργία π. Γεράσιμος Ἀντύπας

Ἐνορία Κοθρέα Θεία Λειτουργία π. Ἰωάννης Κοψίνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΑΡΟΥ:

Ἐνορία Φερεντινάτων Θεία Λειτουργία (14/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης
Ἐνορία Ἀντυπάτων Ἑσπερινός (14/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης
Ἐνορία Δρακοπουλάτων Ὂρθρος (15/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης
Ἱ. Μονή Ἀντελικοῦ Ἑσπερινός (14/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης
Θεία Λειτουργία – λιτανεία (15/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης
Ἐνορία Μακρυωτίκων Θεία Λειτουργία (14/8) π. Ἂνθιμος Καλαρίτης
Ἐνορία Διβαράτων Θεία Λειτουργία (14/8) π. Παῒσιος Παράσχης
Ἐνορία Μπεκατωράτων Ἑσπερινός (14/8) π. Σπυρίδων Φλαμιᾶτος

Ἑορτή Ἁγίου Γερασίμου

Ἱ. Ναός Ἁγ. Γερασίμου Καρουσάτων (16/8) π. Ἱερόθεος Ἀμίτσης
Ἱ. Ναός Ἁγ. Γερασίμου Ποταμιανάτων (16/8) π. Σπυρίδων Φλαμιᾶτος

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (15/8) π. Διονύσιος Μαρκέτος
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΡΙΛΙΩΝ (15/8) π. Παῒσιος Παράσχης
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ (15/8) π. Νικόλαος Σωτήρας
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΑΤΟΥ (14/8) Ἀγρυπνία π. Κύριλλος

Οἱ Ενορίες:
1) Κεραμειῶν,
2) Κοντογεννάδος, καί
3) Χαυδάτων

λόγῳ ἐλλείψεως Ἱερέων δέν θά ἔχουν θεία Λειτουργία τήν 15ην Αὐγούστου 2019. Παρακαλοῦνται οἱ Ἐνορῖτες των, ὅσοι δύνανται, νά ἐκκλησιαστοῦν σέ διπλανές Ἐνορίες ἤ στήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Γερασίμου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ