Απόψε αγρυπνία για τον Άγιο Ιάκωβο στη Σάμη

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 12:27

Απόψε αγρυπνία για τον Άγιο Ιάκωβο στη Σάμη

ΙΕΡΌΣ ΝΑΌΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ ΣΆΜΗΣ

ΤΕΛΕΣΙΣ ΙΕΡΆΣ ΑΓΡΥΠΝΊΑΣ

Ανακοινούται ότι την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου θα τελεσθη στον Ιερό Ναό Ιερά Αγρυπνία από τις 8:30 μ.μ. επί τη εορτή του Αγίου Ιακώβου (του Τσαλικη) του εν Εύβοια.