Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ιονίων Νήσων

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 19:08

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ιονίων Νήσων

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους Μάνθου Γιαννούλη συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ιονίων Νήσων.