Αποτελέσματα Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2011 στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012 09:21

Αποτελέσματα  Εξισωτικής  Αποζημίωσης έτους 2011 στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη

Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ενημερώνει ότι παρέλαβε από τον Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων παραγωγών, με ή χωρίς αποκλίσεις – κυρώσεις, της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2011τις οποίες ανακοίνωσε σε όλες τις Δημοτικές Eνότητες των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων παραγωγών.

Οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί απορριπτόμενοι παραγωγοί, δικαιούχοι Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2011 (Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013), μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Ενοτήτων του Νομού και αν επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν ένσταση στα γραφεία της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Αργοστόλι, το αργότερο έως Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012, ώστε αμέσως μετά το διοικητικό έλεγχο από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να καταστεί δυνατή η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ως Πύλη Εισόδου για το Νομό, διαθέτει πλήρες αρχείο για την εξυπηρέτηση όλων των Κεφαλλήνων και Θιακών παραγωγών δικαιούχων των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης στα οποία περιλαμβάνεται και η Εξισωτική Αποζημίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Ανδρέας Π. Καλαφάτης
Πρόεδρος Δ.Σ.