Τήρηση Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής Μελισσών

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017 09:31

Τήρηση Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής Μελισσών

Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει...


Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει (μέλη του και μη), ότι σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υποχρεωτική η τήρηση Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής (ΜΗ.Φ.Α.Ε.) εκ μέρους όλων των Μελισσοκόμων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία (οδηγία 2001/82/ΕΚ, αριθμ. 282371/2006 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 731Β’)) όλες οι εκτροφές παραγωγικών ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των μελισσών, οφείλουν να τηρούν ΜΗ.Φ.Α.Ε.

Όπως επισημαίνεται, στην περίπτωση που Μελισσοκόμοι δεν διαθέτουν ΜΗ.Φ.Α.Ε. μπορούν να το προμηθευτούν από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της τοπικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ