Ο Ο.Κ.Α.Π. για την επάρκεια των Παιδικών Σταθμών

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012 18:28

Ο Ο.Κ.Α.Π. για την επάρκεια των Παιδικών Σταθμών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π.) Δήμου Κεφαλλονιάς είναι ο φορέας στον οποίο έχουν συγχωνευθεί εδώ και ένα χρόνο περίπου μεταξύ των άλλων πρώην Κοινωνικών Δομών (Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων) και οι πρώην Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί (Αργοστολίου, Παλικής και Σάμης) καθώς και οι δύο Παιδικοί Σταθμοί (Πυλάρου & Ελειού Πρόννων) οι οποίοι λειτουργούσαν αποκλειστικά μέσω συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Σε αυτό το διάστημα ο Οργανισμός μας έχει κάνει πολλές προσπάθειες για να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά όλες οι μονάδες των Παιδικών Σταθμών και ταυτόχρονα να καλύπτονται και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας (σε όλες τις Δημοτικές ενότητες).

Η σωστή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών επιτυγχάνεται με την επάρκεια σε προσωπικό και την εξεύρεση πόρων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών τους.


Η διοίκηση του Οργανισμού και ο Δήμος έχουν κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς αυτές τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα οι δομές των Παιδικών Σταθμών σε όλες τις δημοτικές Ενότητες να έχουν επάρκεια και να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα λειτουργίας ενόψει της νέας σχολικής περιόδου.

Απρόοπτες καταστάσεις όμως που μπορεί να παρουσιαστούν κυρίως στο θέμα της επάρκειας σε προσωπικό (λόγω ασθένειας, χορήγησης αναρρωτικών αδειών, κυήσεις κ.λ.π.) δεν υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστούν όχι μόνο από το φορέα μας, αλλά και από κανέναν άλλο δημόσιο φορέα έχοντας δεδομένη την απαγόρευση ή τη μείωση των προσλήψεων.

Τα αιτήματα των πολιτών για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν ικανοποιηθεί στο σύνολό τους σε όλες τις μονάδες (Αργοστολίου, Σάμης, Πυλάρου και Ελειού Πρόννων) και μάλιστα υπάρχουν κενές θέσεις στις μονάδες Π.Σ. της Πυλάρου και του Ελειού .

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Αργοστολίου είναι υπερπλήρεις και δεν υπάρχουν πλέον κενές θέσεις.
Μικρό πρόβλημα παρουσιάστηκε στον Παιδικό Σταθμό Παλικής αλλά τελικά οι αιτήσεις εγγραφής που δεν ικανοποιήθηκαν (10) δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις .

Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. και ο Δήμος Κεφαλλονιάς πάντως σε κάθε περίπτωση προσπαθούν να αντιμετωπίζουν κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται ή θα παρουσιαστεί στο μέλλον ώστε να εξασφαλίζεται για τους δημότες μας επάρκεια θέσεων για εγγραφή των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς ευθύνης μας, καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτών των τόσο ευαίσθητων κοινωνικών δομών παρά τις όποιες αντίξοες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονύσιος Κοκκόσης