Απογραφή στρατεύσιμων κλάσης 2020

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016 10:08

Απογραφή στρατεύσιμων κλάσης 2020

Απογραφή στρατεύσιμων κλάσης 2020, στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του δήμου μας.


(Γεννηθέντες το έτος 1999)

 Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1999 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του δήμου μας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής οφείλουν όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1999 να προσέλθουν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. του δήμου μας προκειμένου να απογραφούν.

Η απογραφή  θα γίνει από 2 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2017

Απαιτείται να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής. Επίσης να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ & το Α.Φ.Μ. τους (όσοι δεν έχουν πρέπει να εκδώσουν από την εφορία).

Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

 Επισημαίνουμε ότι όσοι Δεν Απογραφούν ή Απογραφούν Εκπρόθεσμα ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία, θα υπέχουν μηνιαία, δίμηνη ή τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αντίστοιχα.    

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Νικόλαος  Παπαδάτος