Θέση Μουσικού στο Δήμο Κεφαλονιάς (ανακοίνωση)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 13:13

Θέση Μουσικού στο Δήμο Κεφαλονιάς (ανακοίνωση)


 Ανακοινώνεται η πρόσληψη καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλλονιάς και ειδικότερα για τις ανάγκες λειτουργίας του Πολιτιστικού τομέα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης , συνολικά ενός (1) ατόμου.

75ΚΙΟΚ6Κ-ΩΚΟ 00175ΚΙΟΚ6Κ-ΩΚΟ 00275ΚΙΟΚ6Κ-ΩΚΟ 00375ΚΙΟΚ6Κ-ΩΚΟ 00475ΚΙΟΚ6Κ-ΩΚΟ 00575ΚΙΟΚ6Κ-ΩΚΟ 006


Ετικέτες:


ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ