Επιμόρφωση υπαλλήλων ΚΕΠ Δήμου Κεφαλονιάς

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012 07:39

Επιμόρφωση υπαλλήλων ΚΕΠ Δήμου Κεφαλονιάς

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Κεφαλλονιάς, οργανώνει Επιμορφωτικό Ενδοδημοτικό Σεμινάριο για τους υπαλλήλους της με θέμα: ¨Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών¨. Ειδικότερα οι υπάλληλοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στις αλλαγές που επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας των Κ.Ε.Π., στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας στάσης, στη Διαχείριση της πύλης ¨ΕΡΜΗΣ¨, στην διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακών υπογραφών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Λάσση Αργοστολίου, από τον πιστοποιημένο φορέα Forum Training & Consulting, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ, θα διαρκέσει 6 ώρες και εισηγητής θα είναι το στέλεχος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Κάσσης.

Ο Διευθυντής Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Νικόλαος Φραντζής Αλέξανδρος Παρίσης
Κλάδος ΠΕ Διοικ-Οικ. Βαθμός Β'