Αλλαγές στα δρομολόγια του “Ionion Pelagos”

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 13:49

Αλλαγές στα δρομολόγια του “Ionion Pelagos”

Τροποποίηση δρομολογίων του "Ionion Pelagos"

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/03/15

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                 15:00

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ               15:00

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ                                        15:35

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)              18:30

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                                        18:30

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)                 21:00

ΠΕΜΠΤΗ 26/03/15 ΚΑΙ 02/04/15

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ               09:45

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΒΑΘΥ)                         12:15

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΒΑΘΥ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ                         14:30

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2015

 ΠΕΜΠΤΗ   02/04/15

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ               09:45

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΒΑΘΥ)                         12:15

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΒΑΘΥ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ                           14:30

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 06/04/15

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                 08:15 ΚΑΙ 14:45

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)                09:00 ΚΑΙ 15:30

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ                09:45 ΚΑΙ 16:15

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ                                           09:00 ΚΑΙ 15:30

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)               12:15

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                                        12:15

Μ.ΠΕΜΠΤΗ 09/04/15

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                08:15 ΚΑΙ 14:45

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)                09:00 ΚΑΙ 15:30

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ               09:45 ΚΑΙ 16:15

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ                                           09:00 ΚΑΙ 15:30

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)               12:15

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                                          12:15

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/04/15

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                08:15 ΚΑΙ 14:45

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)                 09:00 ΚΑΙ 15:30

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ               09:45

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ                                          09:00

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)               12:15

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                                           12:15

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13/04/15

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                 08:15 ΚΑΙ 14:45

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)                 09:00 ΚΑΙ 15:30 ΚΑΙ 21:30

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ               16:15

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ                                         15:30

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)              19:00

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                                           19:00

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 14/04/15

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                08:15 ΚΑΙ 14:45

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)                 09:00 ΚΑΙ 15:30

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ               09:45 ΚΑΙ 16:15

ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ                                           08:45 ΚΑΙ 15:30

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ(ΣΑΜΗ)               12:15

ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ                                           12:15

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12/04/15 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ