ΕΟΤ : Θεώρηση τιμών τουριστικών καταλυμάτων

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2012 11:27

ΕΟΤ : Θεώρηση τιμών τουριστικών καταλυμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρακαλούμε, όπως φροντίσετε άμεσα για θεώρηση τιμοκαταλόγων των επιχειρήσεών σας για την περίοδο 2012.
(Οι θεωρήσεις τιμοκαταλόγων γίνονται στα Γραφεία της Ο.Ε.Δ.Κ.Ι . Αντ. Τρίτση 64- τηλ. 2671029109)
Σε αντίθετη περίπτωση , είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ αρ.1597/28-01-2011 και τροποποιητική αυτής ΚΥΑ αρ. 14737/09-11-2011), και να επιβάλλουμε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 300 €, σε κάθε επιχείρηση που δεν θα θεωρήσει τιμοκαταλόγους.

-Ο-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΛΗΣ

            Παρακαλούμε, όπως φροντίσετε άμεσα για θεώρηση τιμοκαταλόγων των επιχειρήσεών σας για την περίοδο 2012.
             (Οι θεωρήσεις τιμοκαταλόγων γίνονται στα Γραφεία της Ο.Ε.Δ.Κ.Ι . Αντ. Τρίτση 64- τηλ. 2671029109)   

                    Σε αντίθετη περίπτωση , είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ αρ.1597/28-01-2011 και τροποποιητική αυτής  ΚΥΑ αρ. 14737/09-11-2011), και να επιβάλλουμε  το  προβλεπόμενο πρόστιμο των  300 €, σε κάθε επιχείρηση που δεν θα θεωρήσει τιμοκαταλόγους.