Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2012 18:11

Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

1)Ο υπουργός οικονομικών ανακοίνωσε ότι δίνεται παράταση στην υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων:Α) Μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2012 για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥΒ)Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται μέσω διαδικτύου μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2012.

 


2) H Διοίκηση του Ι.Κ.Α ενημέρωσε ότι έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Εργασίας η πρόταση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών μέχρι 29/06/2012.

Αργοστόλι 01/06/12

Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου
Μιχαλάτος Θεόφιλος