Ειρήνη Στεφάτου: "Λυπάμαι για την απάντηση του προέδρου του Γηροκομείου"

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2013 10:12

Ειρήνη Στεφάτου: "Λυπάμαι για την απάντηση του προέδρου του Γηροκομείου"

Με το παρόν θέλω να εκφράσω την λύπη μου για την απάντηση που έλαβα δια του τύπου από τον υπερήλικα πρόεδρο του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου. Η απάντηση αυτή αποτελεί την επιβεβαίωση των θέσεών μου περί της αδυναμίας της διοίκησης του Ιδρύματος εκ μέρους του και με όσα αυτό συνεπάγεται . Ο πρόεδρος αφελώς πιστεύει ότι εγώ θα μπορούσα να επιβουλεύομαι την «θέση» του , γεγονός όχι μόνο παράλογο , από Περιφερειακή σύμβουλος Ιονίων νήσων να θέλω να γίνω πρόεδρος του Γηροκομείου , αλλά και αντίθετο προς του νόμους και την ηθική τάξη.

Επειδή ο δημόσιος αυτός διάλογος , αν παραταθεί θα αποκτήσει διαστάσεις μάλλον τραγελαφικές , και για τον λόγο αυτό θα περιοριστώ στα ολίγα ως άνω λόγια .

Με τη πεποίθηση ότι θα βρεθεί σύντομα λύση στα πλείστα όσα προβλήματα του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου , υπόσχομαι να πράξω τα δέοντα .

Ευχαριστώ ,

Μετά τιμής ,

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΤΟΥ ,

Περιφερειακή Σύμβουλος Ιονίων Νήσων.