Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Τουρισμός-Μεταποίηση-Εμπόριο-Υπηρεσίες)

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013 19:13

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Τουρισμός-Μεταποίηση-Εμπόριο-Υπηρεσίες)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Τουρισμός-Μεταποίηση-Εμπόριο-Υπηρεσίες).Η Περιφέρεια μας διέθεσε ποσόν 22,5 εκατομμύρια από το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.Υποβλήθηκαν 1121 επιχειρήσεις και πήραν βαθμολογία άνω του πενήντα 891. Εξ αυτών εντάχθηκαν σύμφωνα με το διαθέσιμο ποσό ανά κατηγορία Α) Εμπόριο-Υπηρεσίες 112 με ποσό 3.656.000 €Β) Μεταποίηση 47 με ποσό 4.043.000 €Γ) Τουρισμός 102 με ποσό 10.200.000 €Δ) Νέες επιχειρήσεις 35 με ποσόν 4.579.000 €

Σύνολο: 296 επιχειρήσεις

Με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και υλοποιώντας αίτημα των Περιφερειαρχών της χώρας υπήρξε διαβεβαίωση ότι επιχειρήσεις που έχουν βαθμολογία άνω του 50% και δεν εντάχθηκαν στην παρούσα φάση να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν στην πορεία υπό προϋποθέσεις υποβάλλοντας έως την 28-2-2014 στον ΕΦΕΠΑΕ αίτηση. Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως 30-6-2014 και ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα ξεπεράσει τις 30-6-2015.
Με εντατική εργασία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με τη συμβολή της Περιφερειακής Συμβούλου, κας Αιμιλίας Μόσχου, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ το έργο αυτό ολοκληρώθηκε εντός τετραμήνου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν από τον ΕΦΕΠΑΕ αναλυτικές επιστολές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για κάθε επιμέρους επενδυτικό σχέδιο.
Διευκρίνισε και πληροφορίες (για τα Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο) θα δίνονται από το τηλέφωνο 2610622711, αλλά και από την Περιφέρεια.
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ