Νέες φυτεύσεις – Δικαιώματα φύτευσης αμπελιών

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013 19:09

Νέες φυτεύσεις – Δικαιώματα φύτευσης αμπελιών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει τους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 286839/2-4-2009 και τον ΚΑΝ 479/2008 απαγορεύονται νέες φυτεύσεις έως το 2015 χωρίς δικαιώματα.

Αμπελουργοί που επιθυμούν να φυτεύσουν νέους αμπελώνες μπορούν να λάβουν δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό αποθεματικό, υποβάλλοντας αίτηση στην υπηρεσία μας έως τις 15/12/2013 προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια 10ετιας τουλάχιστον, αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου -δηλώσεις συγκομιδής δυο ετών για ήδη αμπελουργούς, Ε1 ή εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους, τοπογραφικό διάγραμμα του αγροτεμαχίου, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας) και μπορούν να λάβουν δικαιώματα εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : κ. Αντωνάτου Μαρία.
Σας ευχαριστούμε για την προβολή του θέματος.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ