Γεωργικές προειδοποιήσεις από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 02 Ιουνίου 2013 23:42

Γεωργικές  προειδοποιήσεις  από τον  Ενιαίο  Αγροτικό  Συνεταιρισμό

Για την παραγωγή ποιοτικών κρασιών, το κλίμα και το έδαφος αφενός και αφετέρου ο παράγοντας άνθρωπος παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι ποικίλες καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται άμεσα ή έμμεσα στο αμπέλι συμβάλλουν καθοριστικά ώστε να κατορθωθεί η επιθυμητή ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, θυσιάζοντας πολλές φορές μια υψηλή στρεμματική απόδοση. Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή του Κεφαλλονίτη και Θιακού επαγγελματία αλλά και ερασιτέχνη αμπελουργού ώστε να διαπιστώνονται έγκαιρα πιθανές προσβολές από τα παράσιτα στα αμπέλια.

Η βλαστική ανάπτυξη του αμπελιού αυτή την περίοδο είναι ταχύτατη, με αποτέλεσμα να σχηματίζει συνεχώς νέους ιστούς, οι οποίοι είναι επιδεκτικοί μολύνσεων ενώ οι θερμοκρασίεςευνοούν την ανάπτυξη του περονόσπορου και ωιδίου. Για το λόγο αυτό τα αμπέλια χρειάζεται να είναι καλά προστατευμένα.
Προκειμένου οι παραγωγοί να προλάβουν πιθανή αρρώστια των αμπελιών τους συνίσταται ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ψεκασμός με θειοχαλκίνη ή /και θεραπευτικά, μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποφυγή εμφάνισης φαινόμενων ανθεκτικότητας του μύκητα που προκαλεί ωίδιο συνίσταται εναλλαγή των ωιδιοκτόνων - παρεμποδιστών - με άλλα κοινά σκευάσματα. Στο στάδιο της άνθησης συνίσταται επίπαση με θειάφι (σκόνη ή βρέξιμο) προσέχοντας πάντοτε αν οι θερμοκρασίες υπερβούν τους 28-30 βαθμούς.

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός στο Αργοστόλι, τονίζει την ανάγκη της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σχετικά με την συνδιαστικότητα, την αναλογία, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή ανθρώπινης δηλητηρίασης.

Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης