Έρχεται το νομοσχέδιο για ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων!

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 01 Ιουνίου 2013 18:23

Έρχεται το νομοσχέδιο για ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων!

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις των στεγαστικών και άλλων ενυπόθηκων δανείων από το υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει είκοσι άρθρα και αναμένεται να ψηφιστεί το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου . Προβλέπονται:

Ø -48μηνη περίοδο δόσεων με μηνιαία δόση μέχρι το 30% του εισοδήματος.
Ø -Στη ρύθμιση υπάγονται άνεργοι, μισθωτοί ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και συνταξιούχοι με ατομικό καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ, οικογενειακό 25.000 ευρώ και 30.000 ευρώ για νοικοκυριά με 3 παιδιά και πάνω καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Το εισόδημα πρέπει να είναι καθαρό δηλαδή αφαιρούνται οι κρατήσεις υπερ των ασφαλιστικών ταμείων, ο παρακρατούμενος φόρος και η εισφορά αλληλεγγύης.

Ø - Στις ρυθμίσεις υπάγονται και δάνεια που βρίσκονται ήδη σε διακανονισμό.
Ø -Η εμπράγματη εξασφάλιση της τράπεζας πρέπει να είναι επί της κύριας κατοικίας.
Ø -Για να γίνει διακανονισμός απαιτείται η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και για τρίτεκνες και άνω οικογένειες να μην είναι πάνω απο 200.000 ευρω. Η αντικειμενική αξία της συνολική ακίνητης περιουσίας να μην είναι πάνω από 250.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.
Ø -Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για τρίτεκνες και άνω οικογένειες
Ø -Απαιτείται το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ
Ø -Το εισόδημα κατά την υποβολή αίτησης να είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με το 2009.

Η Τράπεζα, εάν ο δανειολήπτης εκπληρώνει τους όρους θα πρέπει μέσα σε 55 ημέρες να τον καλέσει για να υπογράψουν νέα σύμβαση .
(Τα παραπάνω μεγέθη, μέχρι η συγκεκριμένη πρόταση νόμου κυρωθεί με την ψήφο της Βουλής, είναι πιθανό να τροποποιηθούν, αλλά δεν θα μεταβληθούν οι βασικές παράμετροι)