Κεφαλονιά: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου επιδείνωσης καιρού

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022 09:09

Κεφαλονιά: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου επιδείνωσης καιρού

Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω δελτίου επιδείνωσης καιρού’’.
ΣΧΕΤ.: ΩΠ:220047/11-22 ΔΙΑΤΑΓΗ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ/ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.

1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το Αρ. 25/22-11-2022 έγγραφο της Ε.Μ.Υ./ΕΜΚ περί έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας  μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα  Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Η Αξιωματικός Φυλακής
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΥ 25 2022 001