Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νέες Θέσεις Εργασίας στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Αργοστολίου

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2022 16:16

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νέες Θέσεις Εργασίας στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Αργοστολίου

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκήρυξε τέσσερις νέες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.

Τα επιστημονικά πεδία των θέσεων εργασίας είναι τα παρακάτω:

  1. Γραφιστική, Σχεδίαση και Επικοινωνία
  2. Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διοίκηση και την Οικονομία
  3. Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διαφήμιση και την Εκπαίδευση
  4. Ψηφιακά Μέσα και Νέες Τεχνολογίες

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στον ιστότοπο του Τμήματος dmc.ionio.gr