Το πρόγραμμα επισκέψεων του Μητροπολίτη Κεφαλονιάς για τον Ιούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022 15:10

Το πρόγραμμα επισκέψεων του Μητροπολίτη Κεφαλονιάς για τον Ιούλιο

Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Κεφαλονιάς για τον Ιούλιο

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ IOYΛΙΟΥ 2022 page 0001ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ IOYΛΙΟΥ 2022 page 0002