Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων (ανανεωμένο)

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 20:49

Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων (ανανεωμένο)

«Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων».
ΣΧΕΤ: ΩΠ:291605/11-21 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/NT.

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα η από 29-11-2021/1600 UTC/Α.Α. 546 Αναγγελία θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για τις ενέργειες τους ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία

546 2021 001546 2021 002546 2021 003

 
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ