Ε.Α.Σ.: Απλοποιούνται οι ανανεώσεις άδειας αγροτικών μηχανημάτων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 16:04

Ε.Α.Σ.:  Απλοποιούνται οι ανανεώσεις άδειας αγροτικών μηχανημάτων

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι με απόφαση των Υπουργείων Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απλοποιείται  η διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος.

     Όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «εφόσον ο κάτοχος ή ο υποψήφιος απόκτησης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανανεώνεται ή χορηγείται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου».

     Επιπλέον, απλοποιείται η διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος ειδικά σε αλλοδαπούς.

 Από Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ