Μύρισε άνοιξη στο Google!

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 08:57

Μύρισε άνοιξη στο Google!

Σήμερα η εαρινή ισημερία

Η Google τιμά την άνοιξη και αφιερώνει το σημερινό λογότυπό της στη συγκεκριμένη εποχή, μιας και σήμερα είναι η εαρινή ισημερία.

Η ισημερία συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, όταν ο άξονας της γης ευθυγραμμίζεται παράλληλα και σε ορθή γωνία με τον άξονα του Ήλιου. Στη συγκεκριμένη στιγμή ο Ήλιος βρίσκεται σε ευθεία με το κατακόρυφο ισημερινό της γης, με αποτέλεσμα η νύχτα και η ημέρα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας.

Η εαρινή ισημερία γίνεται περίπου στις 21 Μαρτίου, όταν το κέντρο του Ηλίου είναι κατακόρυφο προς τον γήινο ισημερινό, διασχίζοντας τους ουρανούς από Νότο προς Βορρά. Η φθινοπωρινή ισημερία γίνεται περίπου στις 23 Σεπτεμβρίου όταν ο Ήλιος διασχίζει από Βορρά προς Νότο.