Αυτοδιοίκηση

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενισχύει την δημιουργία Ψηφιακού Οδυσσειακού Κέντρου

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενισχύει την δημιουργία Ψηφιακού Οδυσσειακού Κέντρου

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 08:43
Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου: “Η Ιθάκη θα προβάλει  την ταυτότητα και την παγκόσμια θέση της”

Σελίδα 7 από 641