Αυτοδιοίκηση

Συνάντηση Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου με Δημάρχους της Κεφαλονιάς

Συνάντηση Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου με Δημάρχους της Κεφαλονιάς

Τετάρτη, 06 Ιανουαρίου 2021 17:16
ΙΑΝΟΣ, διαχείριση απορριμμάτων και ΕΣΠΑ στο τραπέζι των συζητήσεων

Σελίδα 4 από 641