Συνεδριάζει το ΔΣ Αργοστολίου με 14 θέματα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 16:00

Συνεδριάζει το ΔΣ Αργοστολίου με 14 θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

17ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ)  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 17η Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη την  Δευτέρα   14   Ιουνίου 2021  και ώρα   18:00,   σύμφωνα με την αριθ . Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/6. 11. 20  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’4899) “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας”   προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

 • «Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με «Απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας» (παράταση διαδικασίας)  

Εισήγηση :   Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Μινέτος  Διονύσιος .

 • Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 στις περιπτώσεις που απαιτούνται αποφάσεις συλλογικών οργάνων.

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Σχετικά με εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Δραγατσανίου .

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Σχετικά με μερική Λύση Σύμβασης Γηπέδου Φαρακλάτων της ΔΕ Αργοστολίου.

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 • Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας- Εγκληματικότητας και Παρέμβασης.

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος  Γεώργιος Τσιλιμιδός

 • Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Αργοστολίου με Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την λειτουργία Κέντρου  Περιβαλλοντικής  Ενημέρωσης  Κουτάβου»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γ. Τσιλιμιδός

 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

       Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Μινέτος  Διονύσιος.

 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού Τ.Κ. Διλινάτων  Δ.Ε Αργοστολίου»

 Εισήγηση :  Αντιδήμαρχος Δ/ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Μινέτος  Διονύσιος.

 • Εισήγηση : Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου : «Ανάπλαση Οδού Κρασσά Αργοστολίου»

             Εισήγηση :  Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Μινέτος  Διονύσιος.

 • Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Βλαχάτων»

Εισήγηση :  Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Μινέτος  Διονύσιος

 • Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης στη θέση ‘Αι Γιάννης Οικισμού Νυφίου Δ.Ε Αργοστολίου»

Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Μινέτος Διονύσιος.

 • Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: « Βελτιώσεις Κοινοχρήστων  Χώρων Δ.Δ Ζόλων»

Εισήγηση :  Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Μινέτος  Διονύσιος.

 • Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή  Τοιχείου Αντιστήριξης στον   Οικισμό  Καρδακάτων» 

Εισήγηση :  Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Μινέτος  Διονύσιος

 • Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στον Δήμο Αργοστολίου .

Εισήγηση :Επικεφαλής της παράταξης «Λαική Συσπείρωση» Ι. Κουρούκλης

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
fraport-mobile