Δήμος Ληξουρίου: Συνεδριάζει την Τετάρτη 19 Μαϊου το Δημοτικό Συμβούλιο (Τα θέματα που θα συζητηθούν)

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 14:33

Δήμος Ληξουρίου: Συνεδριάζει την Τετάρτη 19 Μαϊου το Δημοτικό Συμβούλιο (Τα θέματα που θα συζητηθούν)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76) την 19η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ληξουρίου και τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας Κατσίκη – Μαυράκη και Συνεργάτες για την εκπροσώπηση του Δήμου Ληξουρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της αίτησης ακύρωσης της υπ΄ αριθ. 374/ΕΞ. 2020/20-3-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών περί απόρριψης αιτήματος, νομιμοποίησης του αλιευτικού καταφυγίου στην θαλάσσια περιοχή όρμου ΑΘΕΡΑΣ

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

         Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Έγκριση δαπανών

     Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Κυκλοφοριακό Πρόβλημα στον Δήμο Ληξουρίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Ορισμός Υπολόγου και Υπεύθυνου Λογαριασμού της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ληξουρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5071118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

  1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΕΠΕΔΩΝ»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Αιτήσεις- Αιτήματα πολιτών

   Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

 

 


Ετικέτες:


fraport-mobile