ΕΔΑΚΙ: Απάντηση στην Περιφερειάρχη - "Η ΕΔΑΚΙ δεν συναινεί, δεν ανακαλεί και ζητάει να συνεχιστεί η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αργοστολίου" (απόφαση)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 15:59

ΕΔΑΚΙ: Απάντηση στην Περιφερειάρχη - "Η ΕΔΑΚΙ δεν συναινεί, δεν ανακαλεί και ζητάει να συνεχιστεί η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αργοστολίου" (απόφαση)

 Η ΕΔΑΚΙ μετά απο έκτακτη σύγκληση του ΔΣ της δεν συναινεί, δεν ανακαλεί και ζητάει να συνεχιστεί η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αργοστολίου και ΕΔΑΚΙ με τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

Μάλιστα η απόφαση θα σταλεί και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Υπουργό Εσωτερικών 

Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ 

H ΕΔΑΚΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.α. Δεν συναινεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαβαθμιδικού Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων τις 13/11/2020 η οποία λήφθηκε δίχως την άποψη του Δήμου Αργοστολίου και σύμφωνα με την οποία θα υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» που αφορά μελέτη του Δήμου Αργοστολίου και έργο το οποίο είναι ήδη ενταγμένο με την αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2483/13- 03-2020 απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ με Κωδικό ΟΠΣ 5002300 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και Δικαιούχο το Δήμο Αργοστολίου.

1.β. Δεν ανακαλεί την με αριθμό 85/12-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αργοστολίου και της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης (Ε.Δ..Α.Κ.Ι) Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση της ίδιας πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

1.γ. Να συνεχιστεί κανονικά η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αργοστολίου και ΕΔΑΚΙ με τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

2. Εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. κ. Γαβριελάτο Αργύριο σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Αργοστολίου κ. Μιχαλάτο Θεόφιλο να εξετάσουν τη νομική υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Αργοστολίου και της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το σκέλος (1) της παρούσας απόφασης.

3. Η παρούσα απόφαση να σταλεί στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκo

Η Aπόφαση αυτή έλαβε αριθμό 123 /2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ

 


Ετικέτες: