Το Αργοστόλι γίνεται «έξυπνος Δήμος» εισάγοντας την ψηφιακή διακυβέρνηση

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 12:40

Το Αργοστόλι γίνεται «έξυπνος Δήμος» εισάγοντας την ψηφιακή διακυβέρνηση

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η συνεργασία του Δήμου Αργοστολίου με τον πρωτοπόρο Δήμο Τρικκαίων για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του πρώτου με υιοθέτηση καινοτόμων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δυο Δήμων, κύριος στόχος του έργου είναι η  οργάνωση, αναβάθμιση, υποστήριξη και διαχείριση των υλικοτεχνικών υποδομών του Δήμου Αργοστολίου ώστε να αναπτυχθεί ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, θα υιοθετηθούν στρατηγικές προσανατολισμένες στο αναπτυξιακό μοντέλο της έννοιας «έξυπνη πόλη», με την αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων, με την ενδυνάμωση άτυπων δικτύων επικοινωνίας μεταξύ αιρετών και στελεχών του Δήμου, με την επέκταση των παρερχομένων υπηρεσιών μέσω διαδημοτικών συνεργασιών, με τη διάχυση και την υιοθέτηση καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας αλλά και την ενδυνάμωση της επικοινωνίας ανάμεσα στο δημότη και τη δημοτική αρχή.

  • Τι ακριβώς θα υλοποιηθεί

-Υπηρεσία δήλωσης προβλημάτων, καταγραφής αιτημάτων και εξυπηρέτησης πολιτών μέσα από οργανωμένο Call-Centre για τουλάχιστον 16 ώρες/μέρα.

Το Call-Centre θα λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό της επιχείρησης e-trikala A.E. και θα συνεργάζονται με στελέχη του Δ. Αργοστολίου.

- Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με αναβάθμιση της ιστοσελίδας και δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης για την ενίσχυση της δημοκρατίας.

  • Οφέλη για τον Πολίτη

-Ενιαίο τηλέφωνο επικοινωνίας για διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο με άμεση ανταπόκριση και καταγραφή των αιτημάτων-παραπόνων του.

-Άμεση πληροφόρηση για υπηρεσίες του Δήμου.

-Άμεση εξυπηρέτηση για καταχώρηση αιτημάτων και δήλωση βλαβών.

-Άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

-Δυνατότητα 16ωρης εξυπηρέτησης για διάφορα θέματα (π.χ. ενημέρωση για απαραίτητα δικαιολογητικά, εκδηλώσεις του Δήμου, κλπ.).

  • Οφέλη για το Δήμο Αργοστολίου

-Άμεση ανταπόκριση σε θέματα των πολιτών ελαχιστοποιώντας το χρόνο αναμονής και τη μείωση των επισκέψεών τους στο Δήμο.

-Συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε έναν αριθμό τηλεφώνου με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.

-Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες και στους επισκέπτες

-Μείωση της γραφειοκρατίας και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου με δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών και επικοινωνίας-ενημέρωσης των δημοτών.

-Η μείωση λειτουργικών δαπανών, η διαφάνεια και η εξοικονόμηση πόρων μέσω της παροχής πρωτοποριακών λύσεων και τεχνολογιών αιχμής.

-Το σύνολο των εφαρμογών και υπηρεσιών θα παραχωρηθούν ως υπηρεσία από την e-trikala A.E. για όλο το διάστημα της σύμβασης, χωρίς κόστος αγοράς αδειών λογισμικού και χωρίς υψηλά κόστη συντήρησης από την πλευρά του Δήμου Αργοστολίου, καθιστώντας τις υπηρεσίες, με αυτόν τον τρόπο, άμεσα υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες (το σύνολο των εφαρμογών θα προσφέρεται με τη μορφή Software as a Service και θα συνοδεύει τις υπηρεσίες του Call-Centre).

Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος Αργοστολίου θα μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που θέλει χωρίς κόστος συντήρησης και αναβαθμίσεων αλλά και χωρίς μεγάλο κόστος αρχικής επένδυσης.

 

Από την συνάντηση του Δημάρχου Αργοστολίου κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου και του Γενικού Γραμματέα το Δήμου κ. Νίκου Φραντζή με τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου

  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης & κόστος

Το έργο θα προχωρήσει σε τρεις φάσεις.

Κατά την Ά φάση, θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή των αναγκών του Δήμου Αργοστολίου.

Κατά την Β’ φάση θα γίνει εγκατάσταση και λειτουργία του ψηφιακού συστήματος διακυβέρνησης. Καθώς και αναβάθμιση της Ιστοσελίδας του δήμου Αργοστολίου και δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης.

Κατά την Γ’ φάση θα υπάρξει υποστήριξη στη λειτουργία των εφαρμογών και συστημάτων με εξειδικευμένο προσωπικό της e-trikala A.E., εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών του Δήμου Αργοστολίου.

Το κόστος  υλοποίησης θα ανέλθει στις €56.402,90 προ ΦΠΑ και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες από την έναρξη του.

  • Ποια είναι η εταιρεία e-Trikala A.E.

Η «e-Trikala A.E.» έχει ως βασικό καταστατικό σκοπό, μεταξύ των άλλων, τη συμβολή στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή των Τρικάλων αλλά και τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων υπηρεσιών και δομών σε τοπικές κοινωνίες άλλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, στα πλαίσια της αποδοτικότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών-πολιτών και επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του χρόνου και κόστους των συναλλαγών με δημόσιες υπηρεσίες.

Τα έργα της «e-Τrikala Α.Ε.» αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες είναι εστιασμένες στις ανάγκες μιας μεσαίου μεγέθους πόλης όπως τα Τρίκαλα. Διανύοντας τον 21ο αιώνα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι πολίτες κάθε ηλικίας, απολαμβάνουν χρηστικά «προϊόντα» για τις συναλλαγές τους και την από απόσταση εξυπηρέτησή τους, καθώς και έργα πληροφόρησης με τοπικό και τουριστικό περιεχόμενο. Η Εταιρεία βασιζόμενη στη νέα ευρυζωνική πραγματικότητα δημιουργεί και ολοκληρώνει ψηφιακά έργα και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη. Μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της είναι: Ασύρματα δημοτικά δίκτυα, GIS, εφαρμογές τηλεϊατρικής, δίκτυα οπτικών ινών, ευφυείς μεταφορές, διοργάνωση εκδηλώσεων όπως το θεματικό πάρκο «Ο Μύλος των Ξωτικών», Λύσεις Έξυπνης Πόλης (στάθμευσης – φωτισμού - περιβαλλοντικών μετρήσεων, διαχείρισης κίνησης), Λύσεις Έξυπνου Εμπορικού Κέντρου, κλπ.