ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ : Κλειστά μέχρι την Παρασκευή τα σχολεία στο Ληξούρι και Σάμη

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 13:48

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ : Κλειστά μέχρι την Παρασκευή τα σχολεία στο Ληξούρι και Σάμη

ΣΑΜΗ

Με απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ ΩΧΛΓ46ΜΓ3Ι-ΔΑΧ) παραμένουν κλειστές έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 όλες οι μονάδες προσχολικής αγωγής όλες οι μονάδες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σάμης.

ΛΗΞΟΥΡΙ

Ο   Δήμαρχος  Ληξουρίου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Το υπ. Αριθ. 6895/18-9-2020 (αρ. εισ. 17042/19-9-2020) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με « Απόφαση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
  • Tα σοβαρά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο οδικό δίκτυο του Δήμου μας που καθιστούν δυσχερή και επικίνδυνη τη μεταφορά των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων από Τετάρτη 23-9-2020 μέχρι και την Παρασκευή 25-9-2020 σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ».

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και στους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

Γεώργιος Κατσιβέλης