Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης για το κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου ως ένδειξη διαμαρτυρίας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 09:07

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης για το κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου ως ένδειξη διαμαρτυρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ

Παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε στην (16η) Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η Μαΐου 2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 , με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1) Κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου Σάμης από την Δευτέρα 4 Μαΐου έως και την   Τρίτη 5 Μαΐου   διαμαρτυρόμενοι για:

Α) Για την απόσυρση του άρθρου 93 του υπό ψήφιση περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που αφορά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Β) Για την απόσυρση του   άρθρου 26 που αφορά την κατάργηση του  Φορέα  Διαχείρισης του Αίνου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι επίκειται η υπογραφή του Περιβαλλοντικού Νομοσχεδίου «Εκσυχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των οδηγιών 2018/811 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» .

Η  Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΜΙΤΣΗ