Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012 09:29

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (55η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 10 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Έγκριση τελικού ΑΠΕ « Δρόμος πρόσβασης προς παραλία Κορώνι»ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

2. Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα της μελέτης: Αξιοποίηση λιμενικής ζώνης «Κυανής Ακτής»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

3. Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για το έργο «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΟΡΟΥ»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού κ. Αικ. Ποδάρα

4. Έγκριση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με τo Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου για το έργο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ)»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού κ. Αικ. Ποδάρα

5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ)»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού κ. Αικ. Ποδάρα

6. Ρύθμιση της πεζοδρόμησης της οδού 21ης Μαίου στην πόλη Αργοστολίου και αίτημα ενδιαφερομένων
ΕΙΣ : Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

7. Αίτηση κ. Λάμπρου Ι. Βαγγελάτου κατοίκου Τ .Κ. Κουρουκλάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ