Έκκληση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης Σταύρου Τραυλού προς ιδιοκτήτες διαμερισμάτων

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 11:46

Έκκληση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης Σταύρου Τραυλού προς ιδιοκτήτες διαμερισμάτων

Καλούμε τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να προσφέρουν στέγαση στο έκτακτο προσωπικό που ζητάμε να στελεχώσει τα Νοσοκομεία μας

Για την ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ Απαιτούμε από την Πολιτεία Συμβάλλουμε ως κοινωνία

Με στοχευμένες ενέργειες της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου, έχουν τεθεί στην κυβέρνηση οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα αιτήματα σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό).

Ζητούμε επίσης ειδική πολιτική κινήτρων από την κυβέρνηση για να δημιουργηθεί το ενδιαφέρον σε κατάλληλο προσωπικό να επιλέξει τα Νοσοκομεία στα νησιά μας, ως τόπο εργασίας με δεδομένες τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν λόγω νησιωτικότητας και τουρισμού που αυξάνει το κόστος ζωής.

Σήμερα, για ν΄ανταποκριθούμε στις έκτακτες ανάγκες και ν΄αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η κυβέρνηση, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την επάρκεια των Νοσοκομείων μας, παίρνουμε πρωτοβουλίες.

Η μάχη κατά του κορωνοϊου απαιτεί κινητοποίηση, συνεργασία, συνευθύνη.

Καλούμε τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να προσφέρουν στέγαση στο έκτακτο προσωπικό που ζητάμε να στελεχώσει τα Νοσοκομεία μας.

Ήδη υπάρχει η πρώτη προσφορά.

Χρειάζονται και άλλες.

 Σταύρος Τραυλός 

Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης