Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (video)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 09:56

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (video)

Έγκριση Κανονισμού για την παραχώρηση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αργοστολίου 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=3n705gmLFZk

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος

 

1)        Έγκριση Κανονισμού για την παραχώρηση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αργοστολίου

    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής)

2)    Έγκριση Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

3)  Καθορισμός των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικ. Έτους 2020 ( παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν 1828/1989). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής)

4)    Καθορισμός  συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  (ΤΑΠ ) οικ. Έτους 2020  (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν 2130/1993).

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

5)     Καθορισμός   τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικ. Έτους 2020  (άρθρο 3 του Ν 1080/1980).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής )                    

6) Καθορισμός   τέλους διαμονής παρεπιδημούνταν οικ. Έτους 2020 ( άρθρο 6 του Ν 1080/1980 και άρθρο 27 παρ. 10 του Ν 2130/1993).

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

7)  Καθορισμός   τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων οικ. Έτους 2020 ( άρθρο 20 του Ν 2539/1997).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

8)   Καθορισμός   τελών – δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών  κοιμητηρίων οικ. Έτους 2020 (άρθρο 4Α  του Ν 582/1968 και το άρθρο 3 Ν 547/197).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

9)  Καθορισμός τέλους για την  τέλεση πολιτικών γάμων (Ν 1250/1982 –Π.Δ 391/1982). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

10)  Καθορισμός - επικαιροποίηση συντελεστών Δημοτικού Φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

11)  Καθορισμός  Τελών  Διέλευσης - Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης  παρόχων (παρ. 2 άρθρο 28 Ν. 4070/12.

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

12)  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2019 Δήμου Αργοστολίου (1-09-2019 έως 31-12-2019).

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

13)   Παραλαβή μελέτης με τίτλο :Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγκυροβολίου            Τουριστικών Σκαφών Αγίας Πελαγίας

                 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος  Διονύσιος  Μινέτος

14)       Επαναλειτουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης και χρήση κτιριακού συγκροτήματος Θαλασσόμυλου  

Εισηγητής: Γεράσιμος Φόρτες επικεφαλής παράταξης «για την επόμενη μέρα».

15)   Πρόταση για την εξέταση, στείρωση, εμβολιασμό, και ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Αργοστολίου.

Εισηγητής : Αλέξανδρος Παντελειός επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για όλους  » 

16)   Περί  αύξησης  των  Εισιτηρίων  στις  Ακτοπλοϊκές   Γραμμές .

   Εισηγητής : Ι Κουρούκλης    επικεφαλής της παράταξης  «Λαϊκή  Συσπείρωση»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ