Συνεδριάζει την Μ. Τρίτη με 26 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 15:03

Συνεδριάζει την Μ. Τρίτη με 26 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

Εναρξη στις 5 το απόγευμα 

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 15η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ονοματοδοσία υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης Δήμου Κεφαλλονιάς με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ» Δ.Ε Ερίσου.
ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφ/νιάς κ. Α. Παρίσης

2) Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (β΄ δόση 2019) –Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κατσιβέλης

3) Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης – Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2019.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4) Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5) Αντικατάσταση Εκπροσώπων Εμπορικού Συλλόγου «Η ΚΡΑΝΗ» στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ).
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Ν. Ανουσάκης

6) Σχέδιο της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα, ορισμός υπόλογου διαχειριστή και έγκριση διάθεσης της πίστωσης – της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου στην Κεφαλλονιά» με κωδ. MIS 5002508 στο ΕΠ. «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

7) Αποδοχή «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8) Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε Παλικής Δήμου Κεφαλλονιάς » Π/Υ 599.539,24 στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων και το οποίο θα υλοποιηθεί σε 2 υποέργα.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9) Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου και κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού που τηρούσε η Δημοτική Επιχείρηση Κ.Ε.ΔΗ.Λ. του πρώην Δήμου Λειβαθούς στην Alfabank
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10) Επέκταση Φωτισμού Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11) Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12) Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

13) Τροποποίηση της αριθμ. 81/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

14) Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 2416/19-03-2004 πράξης παραχώρησης λωρίδας γης στην κοινή χρήση, εντός ορίων Τ.Κ. Καραβάδου Δ.Ε. Λειβαθούς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

15) Καθορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδού στη θέση «Καμπανού» και βελτίωση βατότητας οδού στη θέση «Μισόραχο» της Τ.Κ. Φάρσων του Δήμου Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

16) «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Μετακίνηση δύο ιστών οδοφωτισμού στην Τ.Κ Σπαρτιών Δ.Ε Λειβαθούς».
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

17) Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης των έργων με τίτλο:
α) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ ΘΗΝΑΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
β) «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ».
δ) «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδη

18) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ Ι.ΦΩΚΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19) Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Π.Ι.Ν και Δήμου Κεφ/νιάς με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης υδροφόρας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.
ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφ/νιάς κ. Α. Παρίσης

20) Λήψη απόφασης για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

21) Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ (αριθμ. 61/2019 απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Κ.-Ι.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Κ.-Ι. κ. Α. Μοσχονάς

22) Έγκριση τροποποίησης πίνακα στοχοθεσίας έτους 2019 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς – Ιθάκης (αριθμ. 62/2019 απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Κ.-Ι.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Κ.-Ι. κ. Α. Μοσχονάς

23) Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

24) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

25) Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.4600/2019 (Α΄43)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σ.-Γ.Αλυσανδράτος

26) Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του 1ου Γυμνασίου Αργοστολίου στον Φορέα «ΕΛΜΕΚΙ»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ