Συνεδριάζει το Σάββατο το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012 09:24

Συνεδριάζει το Σάββατο το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στις 10.00  το Δημοικό Συμβούλιο με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή μελετών έργων :
• «Αποκατάσταση όψεων διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Ληξουρίου έργου του Θουκιδίδη Βαλεντή .
• Κατασκευή τοιχίου στα Μιχαλιτσάτα .
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

2. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης Πόρου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Έγκριση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κεφαλλονιάς»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής – κ. Αικατερίνη Ποδάρα

4. Έγκριση για την μίσθωση από το Δήμο Κεφαλλονιάς ενός ακινήτου για την στέγαση του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο .
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής – κ. Αικατερίνη Ποδάρα

5. Υποβολή αιτήματος στην 6η ΥΠΕ για παραχώρηση κτιρίων (πρώην ΝΕΛΕ) στο Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: κ. Α. Κωνσταντάκης

6. Συμπλήρωση της αρ.207/2012 απόφασης Δ.Σ. – ορισμός εκπροσώπων στην κοινή Επιτροπη παρακολούθησης της Σύμβασης του έργου : ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΟΡΟΥ»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής – κ. Αικατερίνη Ποδάρα

7. Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης – Συμμετοχή – Υποβολή πρότασης Δήμου στην Πράξη « Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας& Προγράμματα τοπικής εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8» Ε.Π. « Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» φορέα διαχείρισης ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

8. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού καταστήματος στην Οργάνωση Αγροκτηνοτρόφων Κεφ/νιας.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

9. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων και διαγραφές εσόδων από χρηματικούς καταλόγους .
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ