Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 20:20

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη

Τρία δημοτικά συμβούλια σε ένα θα έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη 29 Αυγούστου. Πιο αναλυτικά: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (30η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 29 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη & ώρα 10.00 προκειμένου να συζητηθούν το παρακάτω θέμα:

1. Εγκριση απολογισμών πρώην Δήμων Κεφαλλονιάς και κοινότητας.
Α. Αργοστολίου 2010
Β. Παλικής 2010
Γ.Λειβαθούς 2009 – 2010
Δ. Πυλαρέων 2010
Ε. Ερίσου 2006- 2010
ΣΤ. Ελειού-Πρόννων 2007-2010
Ε. Σάμης 2010
Ζ. Ομαλών 2007-2010

ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

2) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (31η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 29 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη & ώρα 13.00 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

1. Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2010 π. Δήμου Αργοστολίου
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

3) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (32η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 29 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη & ώρα 14.00 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

1. Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2010 π. Δήμου Παλικής
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ