Περιφέρεια : Διαγωνισμός για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού 42 στην Παλική

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 12:05

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 Περιοχής Παλικής» Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 Περιοχής Παλικής», με προϋπολογισμό 231.328,00 ευρώ με ΦΠΑ.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε μέχρι τις 2/8/2012.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο: 26713 60563, FAX επικοινωνίας 26710 24633, αρμόδια υπάλληλος, Ν. Δραγώνα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7/8/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ