Οι τοποθετήσεις των παρατάξεων στη σύσταση Τοπικής Ομάδας Διαβούλευσης Παλικής (VIDEO)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015 20:35

Οι τοποθετήσεις των παρατάξεων στη σύσταση Τοπικής Ομάδας Διαβούλευσης Παλικής (VIDEO)

Η σύσταση τοπικής ομάδας διαβούλευσης (Τ.Ο.Δ.) των φορέων της Παλικής στο πλαίσιο του σχεδιασμού της στρατηγικής της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης στην περιοχή συζητήθηκε χθες, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ρόλος της Τ.Ο.Δ. είναι η διασφάλιση της εμπλοκής των τοπικών φορέων της Παλικής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης μέσω διαδικασίας διαβούλευσης σε όλα τα κρίσιμα στάδια.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία δράσεων ενίσχυσης της περιοχής της Παλικής, λόγω των καταστροφικών φαινομένων των πρόσφατων σεισμών.

Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των παρατάξεων :

  • Μιχαλάτος : Περιμέναμε από τη Δημοτική Αρχή μια πρόταση - Πρωταρχικό δεν ειναι ποιος θα εκπροσωπήσει το Δήμο αλλά να αποφασήσουμε που θέλουμε να πάμε την Παλική.
  • Ρουχωτάς : Δεν περιμένει κανείς τίποτα. Αυτό που λένε για τους σεισμούς είναι ανιστόρητο. Η στόχευση είναι να δοθούν χρήματα σε κάποιους να κάνουν τη μελέτη για να πουν πως κάτι κάνουν.
  • Δημητράτος : Μια απλή αποτύπωση απόψεων και ιδεών για υποτιθέμενη ανάπτυξη - Δεν μπορεί ο Δήμος να δέχεται ένα γενικόλογο χαρτί να ορίζει αντιπροσώπους για να διαβουλευθούν.
  • Γκιγσκίνης : Μια άσκηση λογοθεραπαπείας των κατοίκων της Παλικής - Να μιλήσουν για προτάσεις και οράματα που δεν θα υλοποιηθούν ποτέ
  • Η. Παρίσης Πρέπει να γίνει πολύ σοβαρή προσπάθεια τι θέλουμε για την περιοχή μας εκεί σε άξονες, σε μέτρα και εξειδίκευση των μέτρων.