Αναστέλει o Δήμος την εφαρμογή όλων των δυσμενών διοικητικών πράξεων

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 04 Ιουλίου 2015 06:08

Αναστέλει o Δήμος την εφαρμογή όλων των δυσμενών διοικητικών πράξεων

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης: 1. Αναστέλει την εφαρμογή όλων των δυσμενών διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου


2. Αναστέλει την έκδοση νέων δυσμενών διοικητικών πράξεων
3. Αποφασίζει την εφαρμογή των ανωτέρω καταρχήν για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών.

Από το Γραφείο Τύπου