Περιφέρεια Ι.Ν. : Αποζημίωση 300 ευρώ μηνιαίως στους επικουρικούς ιατρούς

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 05 Μαΐου 2015 13:25

Περιφέρεια Ι.Ν. : Αποζημίωση 300 ευρώ μηνιαίως στους επικουρικούς ιατρούς

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στηρίζει αποφασιστικά και με πράξεις την δημόσια υγεία στα νησιά μας.

 

Η περιφερειακή αρχή στο πλαίσιο της προσπάθειας για την παροχή δημόσιας υγείας για τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, εισηγήθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο στην Κεφαλονιά να ληφθεί απόφαση που να παρέχει κίνητρα υπέρ επικουρικών ή αγροτικών ιατρών στις, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές της περιφέρειας για την κάλυψη κενών θέσεων επικουρικών ιατρών και ιατρών στην Α΄θμια Υγεία.

Η ΠΙΝ, σύμφωνα με την απόφαση, θα παρέχει ως αποζημίωση στους επικουρικούς ιατρούς 300-350 ευρώ μηνιαίως για όλη την διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους με ανώτερο διάστημα την τριετία και στους ιατρούς που πρόκειται να στελεχώσουν την Α΄θμια Υγεία, το ποσό των 300 ευρώ – ανά ιατρό για όσο καιρό υπηρετούν στα συγκεκριμένα Κέντρα Υγείας ή Αγροτικά Ιατρεία στις Π.E Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου.

Πιο συγκεκριμένα η σχετική απόφαση αναλαμβάνει να στηρίξει την πρόσληψη: 4 επικουρικών γιατρών στο Γ.Ν. Ζακύνθου και 3 γιατρών Α’θμιας υγείας στο Κέντρο Υγείας Βολιμών, 1 επικουρικού γιατρού στο Γ.Ν. Κεφαλονιάς και 5 γιατρών Α’θμιας υγείας από τους οποίους 2 στο ΚΥ Ιθάκης και 3 στην Κεφαλονιά, και 5 επικουρικών γιατρών στο ΓΝ Λευκάδας.