Ανεξάρτητη Αγαπημένη Κεφαλονιά: Πρόταση για ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών επαγγελματιών

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012 19:50

Ανεξάρτητη Αγαπημένη Κεφαλονιά: Πρόταση για ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών επαγγελματιών

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ καλεί τη Δημοτική Αρχή όπως προβεί σε ενέργειες ευνοϊκής ρύθμισης της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επαγγελματιών του νησιού μας, αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για το δημόσιο. Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση μιας ρύθμισης με απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Με αυτό τον τρόπο το κέρδος θα είναι διπλό αφού και οι δημότες θα ανακουφιστούν από επιπλέον οικονομικά βάρη στα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και ο Δήμος θα συγκεντρώσει πιο γρήγορα τα χρήματα που του οφείλονται.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ